Felhívás – Tűzgyújtási szabályok

F E L H Í V Á S

Szabadtéri tűzgyújtás új szabályai

Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

OTSZ 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

OTSZ 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

1. Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha van önkormányzati rendelet a belterületi égetésre vonatkozóan, úgy az abban megjelölt napokon, időpontban az végrehajtható, amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik rendelettel, úgy a belterületi égetés a nap minden időszakában TILOS! Az utóbbi esetben amennyiben szabadtéri égetést hajtanak végre belterületen úgy a tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni, csak úgy, mint abban az esetben is, mikor az önkormányzat rendelkezik szabályozott égetéssel, viszont a tevékenység nem az engedélyezett időpontban történik.

NAGYPALL a vonatkozó szabályokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján NAGYPALL KÖZSÉG BELTERÜLETI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN szabadtéri égetést az alábbi időpontokban szabad végezni a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával:

kizárólag május 1-től szeptember 30-ig hétfőtől péntekig 6.00 óra és 17.00 óra között, továbbá július 1-től augusztus 31-ig szombaton 7.00 óra és 14.00 óra közötti időszakban végezhető

kivéve

 

az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

 2. Külterületi szabadtéri égetés:

  1. Az engedélyezés

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

Kivétel:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése, az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladékégetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

2. Az engedélyezési eljárás menete

Az irányított égetés engedélyezésének eljárásrendje és iratmintái, az engedélyezéshez szükséges kérelem formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:

http://baranya.katasztrofavedelem.hu/hirek/1508-valtoztak-a-szabalyok-%E2%80%93-kello-odafigyelessel-a-szabadteri-tuzek-megelozhetok

Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Erzsébet, 2015. március 23.

 

Dr. Tóth Sándor

Jegyző sk.