LAKOSSÁGI FÓRUM – 2017. II. 23.

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló .314/2012. (XI. 8.) számú Korm. rendelet 32.§ (6a) szerint főépítészi eljárás szerint történhet. Aminek az első lépése a 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetési eljárás keretében a települési koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, Nagypall Község Önkormányzatának 4/2004. ( VI. 28.) számú rendelete a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának  megállapításáról szóló rendelete 22. § (2) bekezdésének módosításáról lakossági fórumot tart, 2017. február 23.-napján 17.00 órakor a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti kultúrházban.

A módosítás célja:

 A Telenor Common Operation Zrt. megkereste Nagypall Község Önkormányzatát, hogy a Nagypall 218. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a Magyar Államal kötött megállapodás alapján, antennatornyot szeretne telepíteni. A Nagypall Község Önkormányzatának 4/2004.( VI. 28.) számú rendelete a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának  megállapításáról szóló rendelete (továbbiakban HÉSZ) 22. § (2) bekezdése alapján mivel az ingatlan belterületen helyezkedik el, nem lehetséges, csak ha a HÉSZ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló .314/2012. (XI. 8.) számú Korm. rendelet 32.§ (6a) szerint főépítészi eljárás szerint módosításra kerül. Nagypall Község Önkormányzata ezért a 2017. február 23.-napján 17.00 órakor a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti kultúrházban lakossági fórum keretében szeretné megismertetni Őnt, és megismerni a véleményét a tervezet beruházással kapcsolatban.

A beruházás tervdokumentációja megtekinthetők az Erzsébeti közös Önkormányzati hivatal Nagypalli Kirendeltségén ügyfélfogadási időben.

 

Nagypall, 2017. február 14.

 

 

Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.