Tájékoztatás – Behajtási/Útvonal engedély

Tisztelt Úthasználó!

A településen az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal vagy súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Az útvonalengedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellet

a. a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója,
b. az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy nyújthatja be.

A rendeletben meghatározott engedélyek (a továbbiakban engedély) kiadása iránti kérelmet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően határoz a behajtási vagy útvonalengedély kiadásáról, vagy a kérelem elutasításáról. Rendkívül indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a soron kívüli ügyintézést. Nyomtatvány letölthető:www.erzsebetikoh.hu weblapról.

Az engedély egy adott gépjárműre adható ki, a rendelet által előirt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden gépjárműre külön engedélyt lehet kiadni. Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.
Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.
Az engedély a meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn.

Az engedély kiadásáért a kérelmezőnek a Rendelet 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetnie, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 50100026-12103100-00000000 számú számlájára átutalási postautalványon vagy banki átutalással. Az engedély csak a rendeletben meghatározott díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható át a kérelmezőnek.

Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott károk helyreállítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (helyreállítás kötelezettje).

Erzsébet, 2016. január 11.

Dr. Tóth Sándor jegyző