Tájékoztatás pálinkafőzés szabályairól

Tisztelt Lakosság!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

Magánfőző az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközzel állítja elő a párlatot. 2015. január 1. napjától a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz, mint lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A§ (2) bekezdése alapján a bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

2016-ban a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnik, évente 1000 Ft átalányadó fizetési kötelezettség terheli, melyet a lakóhely szerinti önkormányzatnak kell fizetni.

A bevallási nyomtatvány a http://www.erzsebetikoh.hu/nyomtatvany/adougyek/ oldalról letölthető. A bevallást a Hivatal címére (7661 Erzsébet, Fő u. 135. 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22. 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.) kell küldeni az Adóirodának, az adóiroda munkatársai ügyfélfogadási időben, illetve a 36/72/466-752, telefonszámon adnak további felvilágosítást.

Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. Részletesen információ a hivatal és az önkormányzat weblapján található.

Erzsébet, 2016. január 22.

Dr. Tóth Sándor jegyző