Támogatás – karácsonyi többletkiadások

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján, a a helyi gyermekvédelemi ellátásokról 6/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendeletének 6. §- alapján, alkalmazandó  37/G. §- alapján, a karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósításáról döntött.

 

A támogatásban az a szülő részesíthető, akinek

  1. gyermeke 0-3 közötti;
  2. gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy bölcsődei nevelésben részesül;
  3. életévét betöltött gyermeke általános iskolában; vagy
  4. 23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában, felsőfokú nappali képzésben vessz részt.

 

A támogatás összege 10.000,-Ft, amely gyermekenként vehető igénybe. A támogatás kérelemre adható, a kérelem nyomtatvány az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatt igényelhető, vagy a www.nagypall.hu weblapról letölthető. A kérelmet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti címére kell személyesen vagy postai úton eljuttatni. A kérelmeket Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el.

 

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

 

Erzsébet, 2017. február 24.

 

Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.

Kérelem letölthető innen: