Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület

 

Székhely: 7731. Nagypall, Szabadság u. 26.

Adószám: 183320420-1-02

Elnök: Bérces Boldizsárné

Telefon: 72-466-713

 

 

1999 nyárutóján Pécsváradon a Fülep Lajos Művelődési Központban gyűltek össze azok, akik szerették volna a csuhéfonás hagyományát feléleszteni a kistérségben. Ezt követően több tanfolyamot szerveztünk Nagypallban 1999-ben és 2000-ben – eleinte a Pécsváradi Család és Közösség Alapítvány segítségével. A harmadik tanfolyam vége felé már tudtuk: folytatjuk a közösségi kézműves életet. Alapszabályunk alapján a Baranya Megyei Bíróság 60227/2000. számon jegyezte be egyesületünket 2001. március 28.-án. Azóta is rendszeresen találkozunk a nagypalli művelődési házban.

A tagok többsége csuhéfonó és tojáshímző, de vannak köztünk viselet- és népi baba készítő, gyapjúszövő, textilműves, keramikus, szalmafonó, fotóművész, csutkababa-készítő. Az egyesület tagjainak harmada rendelkezik országos zsűriszámmal.