Elérhetőségi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Nagypall Község Önkormányzata
Székhely: 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
Telefon: +36 72/466-752
Fax: +36 72/466-752
E-Mail: nagypall@t-online.hu
Honlap: www.nagypall.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége
7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
Telefon: +36 72/466-752
Fax: +36 72/466-752
E-Mail: nagypall@t-online.hu; jegyzo@erzsebetikoh.hu
Honlap: www.nagypall.hu; www.erzsebetikoh.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök: 7.30-14.30 óra
Péntek:                 7.30-12.00 óra    

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata
Székhely: 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
Telefon: +36 72/466-752
Fax: +36 72/466-752
E-Mail: bercesat@t-online.hu


 

2. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Dr. Tóth Sándor
Elérhetőségek:
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal
7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Telefon: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-102

Ügyfélfogadás:
Erzsébeti Székhelyhivatal: Csütörtök 13.00-16.00 óra
Geresdlaki Kirendeltség:    Kedd 13.00-15.00 óra
Nagypalli Kirendeltség:      Szerda 9.00-11.00 óra


 

3. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Grátz Erikapolgármesternagypall@t-online.hu
Bérces Boldizsárnéalpolgármesterberceserzsi@gmail.com
Bérces Attilaképviselőbercesat@t-online.hu
Dobszai Krisztiánképviselőkrisztian.dobszai@gmail.com
Schnell Lászlónéképviselődobszai.ildiko@freemail.hu

A képvsielők összeférhetetlenségének kivizsgálását végző Bizottság tagjai:

  • Bérces Attila képviselő
  • Dobszai Krisztián képviselő
  • Schnell Lászlóné képviselő

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata tagjai:

  • Bérces Attila elnök
  • Keszler Károlyné elnök-helyettes
  • Bérces Veronika képviselő
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő; Utolsó frissítés: 2015.02.09.