HIRDETMÉNY – Településkép véleményezése

HIRDETMÉNY

ELEKTRONIKUS FÓRUM MEGINDÍTÁSÁRÓL

NAGYPALL KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

 

Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabály-változásoknak való megfeleltetés érdekében módosítja az Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2018. (X.18.) számú rendeletét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló módosuló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a módosult településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § -a értelmében.

Az érintett helyi rendelet módosítása érdekében elektronikus partnerségi egyeztetés keretében javaslatok, vélemények megadására van lehetőség.

Nagypall Község Önkormányzat képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017. (III.31.) számú rendelete alapján Partner:

  1. Nagypall Község közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,
  2. az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, továbbá, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokhoz kapcsolódó partnerségi véleményezés során írásban bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség,
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület),
  4. a Dél-dunántúli Építész Kamara,
  5. a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranya Megyei Csoportja.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus fórumot 2021. március 16. napjától megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2021. március 31. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a hivatal@erzsebetikoh.hu e-mail címre.

A véleményezési anyag a község honlapján (www.nagypall.hu) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

 

Nagypall, 2021. március 16.

Grátz Erika

polgármester

 

Véleményezési anyag:

  1. Rendelettervezet a településkép védelméről szóló 9/2018. (X.18.) számú rendelet módosításáról
  2. Rendelettervezet Nagypall Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2018. (X.18.) számú rendeletéről a településkép védelméről – egységes szerkezetben