2015. évi rendeletek

Nagypall Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2015. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

 

Nagypall Község Önkormányzat
1/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól


Nagypall Község Önkormányzat
2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
3/2015. (III. 10.) számú önkormányzati rendelete
Nagypall Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(Módosította Nagypall Község Önkormányzata 21/2015. (XI.30.) számú rendelete)
Utolsó hatályos egységes szerkezet letölthető innen.
Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.


Nagypall Község Önkormányzat
4/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
(Módosította Nagypall Község Önkormányzat 8/2015. (IV.30.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelemről és a köztisztaság helyi szabályairól szóló
11/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról


Nagypall Község Önkormányzat
7/2015. (III. 30.) számú önkormányzati rendelete
az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról


Nagypall Község Önkormányzat
8/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
9/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
(Módosította a 9/2016. ( VIII.30.) önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
10/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról


Nagypall Község Önkormányzat
11/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. május 31.)


Nagypall Község Önkormányzat
12/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról


Nagypall Község Önkormányzat
13/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról


Nagypall Község Önkormányzat
14/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
közterületek rendjéről és használatáról


Nagypall Község Önkormányzat
15/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről


Nagypall Község Önkormányzat
16/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 13/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 17.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
17/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a sportról


Nagypall Község Önkormányzat
18/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(Módosították az 1/2016. (II.25.) és a 8/2016. (VI.9.) számú önkormányzati rendeletek)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
19/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól


Nagypall Község Önkormányzat
20/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról


Nagypall Község Önkormányzat
21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. december 1.)


Nagypall Község Önkormányzat
22/2015. (XI.20.) számú önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
Hatályon kívül helyezve: 2016. február 15.


Nagypall Község Önkormányzat
23/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről


Nagypall Község Önkormányzat
24/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
25/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.)