Földrajzi elhelyezkedés, közlekedés

A település természeti viszonyai

Nagypall morfológiai szempontból határterületen fekszik. Szorosan véve ugyan a Mecsek-Villányi-hegység közötti dombvidék északkeleti részén terül el, de a Mecsek-hegység délkeleti része és a Geresdi dombvidék közvetlen közelében. A Mecsek- Villányi-hegység közötti dombvidék északkeleti része, mint e rész mikró-alkörzete, a Mecsekből érkező vízfolyások területe, viszonylag magasra emelt nagy pannon alapú szerkezeti egységének térsége. A fiatal gyenge kiemelkedés következtében platók jellemzik.
Baranya megye éghajlatáról általánosságban elmondható, hogy változatos, amelynek egyik oka domborzati adottsága, másik oka, hogy átmeneti terület az Alföld túlnyomórészt kontinentális éghajlata és a Dunántúl atlanti hatások által meghatározott éghajlata között, amelyben már kitapinthatóak a déli hatások, a szubmediterrán éghajlat is.

Időjárási szempontból Nagypall szintén határterületen fekszik. Időjárására ez természetes hatással van. Mérsékelten nedves körzet, enyhe telű dombsági terület. Mérsékelten meleg vidék, ahol az óceáni hatások vannak túlsúlyban. Idetartozik a Mecsek-Villányi-hegység közötti dombvidék is, amelynek éghajlati viszonyai kedvező feltételeket biztosítanak a mezőgazdasági művelésnek. Nagypall környékének időjárási viszonyait befolyásolja a tőle közvetlen északra fekvő Mecsek-hegység, amelynek éghajlatára jellemző, hogy mérsékelten nedves körzet, enyhe téllel. A magyarországi középhegységek közül a legenyhébb telű, mérsékelten meleg nyarú körzet.
A geológiai és litológiai tényezők is megfelelnek a mezőgazdasági termelés szempontjából a Mecsek-Villányi-hegység közötti dombvidéken. Meg kell jegyezni azonban, hogy a Mecsek-hegység déli lejtőjénél a pannon korú durva homokrétegek rendkívül közel fekszenek a felszínhez. E felett a talajképző kőzet homokos, lejtőhordalékos lösz, ami a talajok vízgazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja, emiatt a talajok igen száradékonyak.

P1070080Nagypall madártávlatból