Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 »Elérhetőségi adatok
»A szervezeti struktúra
»A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

»A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

»A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

»A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

»Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

»Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek

»Költségvetési szervek

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

» A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
» A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
» Közszolgáltatások
» A szerv nyilvántartásai
» Nyilvános kiadványok
» Döntéshozatal, ülések
» A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
» Pályázatok
» Hirdetmények
» Közérdekű adatok igénylése
» Közzétételi listák
» Közadatok újrahasznosítása

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

»Vizsgálatok, ellenőrzések listája
»Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
»Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
»A működés eredményessége, teljesítmény
»Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

»Éves költségvetések
»Számviteli beszámolók
»A költségvetés végrehajtása

3.3. Működés

»A foglalkoztatottak
»Támogatások
»Szerződések
»Koncessziók
»Egyéb kifizetések
»Európai Unió által támogatott fejlesztések
»Közbeszerzés

kozadattar