Települési Értéktár

Nagypalli Települési Értéktár

Képviselő testület döntése alapján Nagypall Községben is létrejött a Nagypalli Települési értéktár.

Nagypall Község Képviselő Testülete magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján 114/2013.(IV.16) számú határozatával létrehozta a Nagypalli Értéktári Bizottságot.

Létrehozásával Települési Értéktár Szabályozásáról Általános Rendelkezést hoztak, szabályzat célja, hogy a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és azok megőrzése.
Különböző szakterületenkénti kategóriákat hoztak létre.
I. agrár – élelmiszer-gazdagság
II. egészség és életmód
III. ipari és műszaki megoldások
IV. kulturális örökség
V. sport
VI. természeti környezet
VII. turizmus és vendéglátás
A képviselő testület a Települési értéktár megalakulásával Települési Értéktári Bizottsági (TÉB) tagokat szavazott meg. A bizottság tagjainak száma: 6 fő.
Tagjai :
Elnök: -Király József
– Kocza Ferencné (mozgó könyvtár – könyvtáros, alelnök )
– Bérces Boldizsárné (Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület – civil szervezetek)
– Mező Jánosné (Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub – civil szervezetek)
– Keszler Károlyné ( Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületi tag)
– Dobszai Krisztián ( Nagypall Község Önkormányzata képviselő testületi tag)

Az értéktár bizottsági tagok munkájuk segítségeként külső szakértőket vonhat be, így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, munkatársát, mint kulturális szervezőt, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó szakmai és civil szervezeteket.
TÉB feladatait ellátó teendői SZMSZ-ben van bővebb információ.

Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. Ezt követően TÉB zárt gyűlés keretein belül a javaslatokról szavazás alapján jegyzőkönyvet készít. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, települési értékké minősítéshez a jelenlévők több, mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni.

A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést önkormányzat honlapján látható.

Nagypall Község területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Nagypall Község önkormányzata címzett javaslatában.
Javaslatokat az alábbi formanyomtatványon kell benyújtani:

Formanyomtatvány:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/a-114-2013-iv-16-kormanyrendelet-a-magyar-nemzeti-ertekek-es-hungarikumok-gondozasarol

(1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez)

Benyújtás módja elektronikus úton: nagypall@t-online.hu e-mail címre várjuk, illetve

Postai úton:  Nagypall Község Önkormányzata  7731. Nagypall, Szabadság u. 26. címre.

A benyújtás határideje folyamatos. További felvilágosítás : Kocza Ferencné – közművelődési aszisztens munkatársnál. Telefon: 72/ 466-752 (7.00- 15.00. e-mail: lisa19801122@gmail.com
Nagypalli értéktárba érkező javaslatok: Felvett értékek:
Értéktári bizottság tagjai kialakítottak egy sorrendet a nemzeti értékek ágazatain,

Szakterületein belül. A kategóriák közül:
1. Védett épület alá: Mosó – Forrás, Természeti – épített környezet

image005

Mosó – forrás

A mosó településünkön lévő egyik nagyon szép és értékes kincsnek számít. Régen és ma élő emberek mosását szolgálta – szolgálja.

– 2. Kulturális örökség- Épített környezet:
Református templom: A református templom támfallal védett domboldalon áll, Ny-ra tekintő toronnyal és bejárattal. Berendezés: fából készült faragott szószék, úrasztala, ismeretlen eredetű orgona.
Harangok: 157 kg (67,7 cm), Kis-harang: 50 kg (43,5 cm).
A Műemlék (templom ) védettség alatt áll, barokkstílusú templom 1793-ban épült. Mai formáját 1823-ban nyerte el, amikor átalakították.
Címe: 7731. Nagypall, Petőfi u.

image006

Református templom

– 3. Kulturális örökség- Turizmus kategória:
Pogácsafesztivál:
Minden év július első hétvégéjén megrendezésre kerülő rendezvény, melyre zsűrizés által kihirdetésre kerül az első három legjobb pogácsa.

HPIM3326Falunap2013 101

 

 

– 4. Kulturális örökség- turizmus kategória – Falumúzeum.

A Falumúzeum a lakosság adományaiból jött létre, s a múlt században illetve a század elején élt emberek használati tárgyainak állít emléket. Itt kapott helyet a falu híres szülöttjének Sebes Schóbert József jezsuita Kína-kutató tanárnak személyes tárgyai is.
Sebes Schóbert József jezsuita Kína-kutató 1915. augusztus 18-án született Nagypallon és 1990. március 16-án halt meg Rómában 75 éves korában.
A falu neves szülötte az 1991-ben elhunyt Sebes (Schobert) József, aki Bill Clinton volt amerikai elnök egyik legkedvesebb egyetemi tanára volt. A nemzetközi jogot oktató Sebes professzor Pécsett járt gimnáziumba, doktorátusát a Harvardon szerezte.

Falumúzeumimage010

– 5. Turizmus- Vendéglátás  – Karácsonyváró ünnepség

1995-ben alakult klub minden évben megrendezi Karácsonyváró estjét. Szépen terített asztal, kalács, kuglóf, valamint innivalóval kedveskednek a klubtagok. Igazi karácsonyi hangulatban töltik el az estét. Karácsonyi hangulatról Nagypalli Általános Iskolások is gondoskodnak ünnepi Betlehemi műsorukkal.

image002image001

– 6. Turizmus- Vendéglátás – Márton Napi felvonulás – Márton Napi Libalakoma
Az Általános Iskola és az Óvoda szervezésében minden évbe megrendezésre kerül a Márton Napi lampionos felvonulás, ahol a gyerekek Szent Mártonról hallhatnak előadást, majd tábortűz libazsírkoskenyér és forró tea várja a résztvevőket.

Márton napSDC16081
2013-ban Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub szervezte meg első Márton napi vacsora estjét a klub tagjai részére. A libalakoma mellett megkóstolják az új borokat, és egy kellemes estet töltenek el együtt.  Márton napi vacsora est hagyománnyá alakítása a klubtagoknak a célja.

015011

 

– 7. Turizmus- Vendéglátás:
Nagypalli Fánksütőverseny
A Nagypalli Magyar – Német Klub tagjai elhatározták, hogy a téli hónapban kitalálnak egy rendezvényt. Mivel gasztronómiai rendezvény nem igen volt a településen, így a Fánksütő verseny rendezvény mellett döntöttek, melyet minden év februárjában rendeznek meg a farsang jelképeként. Az otthon megsütött fánkokat elhozzák, és egy zsűri kiválasztja a legfinomabb legmutatósabb fánkot.

Fánk sütő 2010 002SDC15462

– 8. Kulturális örökség:
Hímes tojás:
Sárköz néprajzi tájegységének így Nagypallon is Húsvéthoz kapcsolódó előkészületének nagy hagyománya volt a tojás írásnak –festésnek. Bérces Attiláné és Báling Lászlóné hímes tojás festő népi iparművész. Magyar Kézműves Remekdíjas alkotó és az ő munkájuk által a helyi minták felkutatásával és tovább Nagypallon ez az ősi hagyomány.

image066

Báling Lászlóné hímes tojásai

image040

Bérces Attiláné hímes tojásai

 

 

 

 

 

 

 

Népművészeti Javak – Kézműipar – Népi iparművészeti termékek előállításával is foglalkozik Báling Lászlóné- Aranka néni.

SDC17030

9.Kulturális örökség- Épített környezet
Kézműves ház

2014. október 05.-én ünnepélyes keretek között került átadásra a közfoglalkoztatási program keretein belül vásárolt családi ház, melyből Kézműves házat  alakítottunk ki.
Az épületet Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesülettel közösen üzemelteti Nagypall Község Önkormányzata. Kézműves ház vezetője Báling Lászlóné aki a szövés-fonás sajátosságait tanítja meg a dolgozóknak.

házimage028