2014. évi rendeletek

Nagypall Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2014. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

Nagypall Község Önkormányzat
1/2014. (II. 28.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(Módosította a 7/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelet)
Hatályon kívül helyezve: 2015. március 11.


Nagypall Község Önkormányzat
2/2014. ( IV. 30.) önkormányzati rendelete
az iparűzési adóról szóló 4/2013. ( IX.20.) számú rendeletének módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2014. május 30.)


Nagypall Község Önkormányzat
3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekszületési támogatásról


Nagypall Község Önkormányzat
4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a letelepedési támogatásról


Nagypall Község Önkormányzat
5/2014. ( IV. 25.) önkormányzati rendelete
Nagypall Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
(Módosította Nagypall Község Önkormányzat 11/2014. (XII.30.) számú rendelete)
(Módosította Nagypall Község Önkormányzat 2/2015. (II.27.) számú rendelete)
(Módosította a 11/2016. (II.15.) kt. határozat)

Hatályos egységes szerkezet letölthető innen


Nagypall Község Önkormányzat
6/2014.( V.26.) számú rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 16.)


Nagypall Község Önkormányzat
7/2014. ( VI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 11.)


Nagypall Község Önkormányzat
8/2014. ( VIII. 11.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Nagypall Község Önkormányzat
9/2014. ( X. 20.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szabályozásáról


Nagypall Község Önkormányzat
10/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. február 15.)


Nagypall Község Önkormányzat
11/2014. ( XII. 30.) számú rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2014. ( IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 11.)