2016. évi rendeletek

Nagypall Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2016. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

 

Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
18/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. február 27.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III. 11.) számú önkormányzati rendelete
Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről
(Módosította a 6/2016. (VII.20.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezetben letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete
a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények
irtásáról és visszaszorításáról


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2013. (XII.30.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. július 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (VII. 20.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III.11.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. július 22.)
Hatályos egységes szerkezetben letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VII. 25.) számú önkormányzati rendelete
a települési adóról
(Módosította a 10/2016. ( X.28.) önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezetben letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (VI. 9.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
18/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. június 11.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2016. ( VIII.30.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. szeptember 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. ( X.28.) önkormányzati rendelete
a települési adóról szóló 7/2016. ( VII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. október 30.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Nagypall Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. ( XI.30.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról